Sjörövarkranium stulet av MC-gäng

Hells Angels kan ligga bakom stöld av genomborrat kranium.

tyskland Kraniet efter piraten Klaus Störtebeker, som halshöggs år 1401, har stulits från ett museum i Hamburg.

Enligt tysk polis tyder mycket på att motorcykelklubben Hells Angels ligger bakom stölden. Störtebeker var under sin livstid beryktad för sina plundringar av handelsfartyg. När han halshöggs på kajkanten i Hamburgs hamn, lär hans huvudlösa kropp ha gått tolv meter utmed kajen.

Den seglivade sjörövarens kranium genomborrades senare av en stor spik och sattes androm till skräck och varnagel upp på en påle i staden.