Så gammal är straffbarhetsåldern

När började Europas domare skilja mellan barn och vuxna när de skulle utdöma straff?

30 juli 2018 av Jens Munch

I de nordiska länderna in­­fördes en straffbarhets­ålder i början av 1900-talet. 

Sverige­ införde år 1902 en ålder av 15 som gräns mellan barn och vuxen, och tre år senare gjorde Danmark samma sak. 

Straffbarhets­åldern kom till när myndig­heterna insåg att kriminella barn och ungdomar inte förstod konsekvenserna av sina handlingar. 

Dessutom var myndigheterna medvetna om att anstaltslivet vanligen ledde barn och unga in i ännu grövre kriminalitet.

Barn sattes i fängelse eller skickades till straffkolonier

 På 1800-talet var åldersgränserna för kriminella där­emot lägre – en gräns på tio år var vanlig i Europa. 

I England sattes till exempel den 12-årige William Towers i Wandsworthfängelset i
London efter att ha stulit två kaniner.

Före den viktorianska eran, som inleddes 1837, tog man ingen hänsyn alls till den anklagades ålder. 

Alla kriminella sattes i samma fängelser – det finns noteringar om 12-åringar som hängdes. Andra skickades till avlägsna straffkolonier, bl.a. Australien, och kom aldrig hem igen. 

Britterna använde ofta skeppsfängelser för att förvara och transportera fångar till straffkolonier som Australien.

© National Library of Australia, Wikipedia

Prygel skulle ge rättskaffens medborgare

År 1854 grundade britterna uppfostringsanstalter för kriminella yngre än 16 år. 

Där rådde sträng disciplin som personalen upprätthöll med aga – det skulle omvandla de unga förbrytarna till rättskaffens medborgare.

Kriminalitetens historia är lång och snårig. I vår tidskrift kan du fortsätta din läsarresa genom lag och ordning.

Om du beställer nu får du till och med två nummer av HISTORIA plus våra superpopulära Bluetoothlurar med hi-fi-ljud.

Bullerdämpning med cVc® gör att du kan njuta av din musik eller poddsändning med äkta hi-fi-ljud med en dynamisk basåtergivning och utan störande bakgrundsljud.

Skäm bort dig själv i dag! 

Kanske är du intresserad av...