Bridgeman

Vad gjorde en ninja?

Ninjorna hade sin storhetstid i medeltidens Japan. Men vad gjorde de egentligen?

I medeltidens Japan arbetade ninjor som lejda mördare och spioner.

De anställdes av adelsmän för att syssla med bland annat spionage, sabotage och hemliga angrepp.

Ninjor hade dåligt rykte

Till skillnad från samurajerna, som levde och stred efter en strikt hederskodex, opererade ninjorna i det fördolda.

De hade därför dåligt rykte och betraktades med förakt.

Bruket av ninjor försvann under 1600-talet då Japan enades efter flera hundra år av inbördeskrig.