Tema: När pirater härjade på haven

De härjade på de sju haven och ingöt skräck i allt från romerska köpmän till Karibiens befolkningar. Spänn fast huggaren och hoppa ut i hajtäta farvatten vårt tema om historiens sjörövare.

Kanske är du intresserad av...