Portable Antiquities Scheme & Shutterstock
Herefordshire-skatten kriminella

Stulen vikingaskatt såld till poliser under täckmantel

En av världens största vikingaskatter hittades 2015 med metalldetektor i England och såldes illegalt till privata samlare. Sedan dess har jakten på köparna pågått – och nu ska de första ställas inför rätta.

Stulna vikingamynt till ett värde av sex miljoner kronor, brittiska poliser under täckmantel och två män som har skickat hemlig information på SIM-kort.

Det låter som rena thrillern, men det är verkligheten i England, där samlarna Craig Best och Roger Pilling gripits och ställts inför rätta, efter att de försökt sälja anglosaxiska mynt från 800-talet till poliser som utgav sig för att vara amerikanska köpare.

De båda männen försökte 2019 sälja de totalt 44 mynten till ett värde av 766 000 pund, trots att större historiska fynd ska rapporteras till de brittiska myndigheterna.

Nu har rättegången inletts, och männen nekar till anklagelserna. Åklagaren hyste emellertid inga tvivel i sitt öppningsanförande: ”Denna påstådda oskuld är något juryn med säkerhet kan avvisa.”

Herefordshire-skatten guldring

Utöver många mynt innehöll Herefordshire-skatten åtskilliga smycken, varav denna guldring återfunnits.

© Portable Antiquities Scheme

Metalldektektorentusiaster blev giriga

Mynten härrör från Alfred den stores (871–899) regeringstid och inkluderar ett extremt sällsynt så kallat ”tvåkejsarmynt”, som det finns endast tretton kända av i världen. På myntets ena sida syns Alfred den store, kungen av Wessex, och på den andra Ceolwulf II, kungen av Mercia.

Det är intressant, eftersom Ceolwulf II senare skildrades väldigt negativt i till exempel Anglosaxiska krönikan och ofta betraktas som en marionettkung installerad av vikingarna. Men ”tvåkejsarmynten” visar att det fanns en allians mellan Alfred och Ceolwulf, och att hans dåliga anseende kanske inte överensstämmer med verkligheten.

De brittiska myndigheterna hävdar att alla de mynt som männen försökte sälja härrör från den enorma Herefordshire-skatten, som 2015 hittades av två metalldektorentusiaster. Det är en av de största vikingaskatterna någonsin, och uppskattas ha ett värde av över 150 miljoner kronor.

Dessvärre blev upphittarna giriga och bestämde sig för att inte rapportera skatten till myndigheterna – trots att det skulle ha gett dem en hittelön på motsvarande omkring 40 miljoner kronor. I stället sålde de skatten i hemlighet till privata köpare.

Rykten spreds emellertid, och 2019 greps männen och dömdes till 10 respektive 8,5 års fängelse. Då hade större delen av skatten redan sålts vidare.

Tvåkejsarmynt England

Herefordshire-skatten tros ha grävts ner av en förmögen viking någon gång åren 875–879.

© Portable Antiquities Scheme

Männens förklaringar håller inte

Det var en liten del av Herefordshire-skatten som två brittiska poliser – som utgav sig för att vara en amerikansk samlare och en myntexpert – presenterades för av Craig Best och Roger Pilling 2019.

Under rättegången har det bland annat framkommit att männen skötte försäljningen i största hemlighet, vilket motsäger deras påstående att de inte visste att mynten inte var lagliga att sälja.

”De här mynten är stora pengar. Jag kan skicka dig ett SIM-kort med bilder, om du vill ha det. Jag vill ha 200 000–250 000 pund för dem, så bra är de”, skrev Best i ett mejl till en av poliserna.

En genomgång av de åtalades sökhistorik på nätet visade även att de åtskilliga gånger hade sökt på frågor om lagen om innehav av upphittade skatter. Därför borde de ha vetat att de skulle ha rapporterat mynten.

Rättegången pågår fortfarande.