Grevinnan var beroende av blod

Den ungerska adelsdamen Erzsébet Báthory är en av historiens värsta seriemördare. I början av 1600-talet försvann flera hundra unga kvinnor från de byar som låg i närheten av hennes borg. I skydd av de tjocka murarna levde hon ut sina blodiga fantasier.

Books:
Mcnally, Raymond: Dracula Was a Woman, McGraw-Hill, New York, 1983
Penrose, Valentine: The Bloodu Countess: The Atrocities of Erzebet Báthory, Creation Books, 2000 Codrescu, Andrei: The Blood Countess; Quartet Books, 1996

Websites:
www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A593084