Herman Lamms guide till det perfekta bankrånet

Inget lämnades åt slumpen när Herman Lamm genomförde en kupp. Allt planerades och övades in av ”Baronen” innan han slog till med sin liga.

Målet utforskades

Före kuppen bevakade Lamm noggrant den bank han avsåg att plundra. I flera dygn turades han och hans män om att följa alla rörelser kring byggnaden, tills de kände till personalens alla dagliga rutiner.

Lamm gjorde sig också ärenden dit in för att få en exakt bild av lokalen. Under tiden lärde sig chauffören alla gator omkring.

Tidsplanen skulle följas

När all viktig information hade samlats in gjorde Lamm en detaljerad ritning över målet och ett tidsschema för kuppen. Varje kumpan fick specifika uppgifter och hela förloppet övades med rollspel. Sedan visste alla exakt vad som skulle göras och ingen hamnade i vägen för någon annan.

Plan i minuter och sekunder: First Citizens Bank, Clinton

00.00 Ankomst till målet. Två män via huvud­entrén, två via bak­dörren. Bil kör iväg.

01.00 Alla redo. Ledaren drar vapen, kuppen har inletts.

01.30 Personal och kunder samlade på golvet längst bak i banken.

02.30 Bankvalvet öppet. Kassorna tömda.

03.30 Kassaskåpet öppet.

04.00 Bankvalvet tömt.

04.30 Kassaskåpet tömt.

05.00 Flyktbilen kommer och plockar upp alla.

Flyktrutten testades

Ligans flykt var alltid lika välplanerad som själva kuppen. Rutten till närmaste delstatsgräns, där rånarna skulle vara i säkerhet, bestämdes på förhand och provåktes under olika väderförhållanden.

Inför kuppen kände chauffören till varenda meter av sträckan – men för säkerhets skull tejpade Lamm fast en karta vid förarsätet.

Lamms kupp krävde fem man

Ledaren var alltid Lamm själv. Han inledde rånet med att dra sitt vapen och befallde alla ned på golvet längst bak i lokalen. Sedan tvingade han en anställd att öppna kassaskåpet och stoppa innehållet i en väska. Lamm hade också koll på klockan.

Dörrmannen höll vakt vid bankens huvudentré. Om det kom några kunder under själva rånet, drog han in dem och förde dem längst bak i lokalen till de andra kunderna och anställda.

Bankvalvsmannen tömde bankens valv om det stod öppet eller lät Lamm tvinga en anställd att låsa upp det. Några banker hade säkrat sitt valv med tidlås, och de kunde bara öppnas på i förhand bestämda tider. Efter kuppen låstes personal och kunder in i valvet så att de inte skulle kunna larma.

Diskmannen tog sig an kontanterna i bankens kassor. Tillsammans med Lamm höll han personerna på golvet under kontroll under kuppen.

Chauffören var aldrig med inne i banken. Han släppte av de andra och körde sedan vidare för att inte väcka uppmärksamhet. Först när allt inne på banken började bli klart återvände han. Chauffören måste vara skicklig bakom ratten och gärna ha erfarenhet av att skaka av sig förföljare.

LÄS MER: Herman Lamm låg bakom ett stort antal bankrån, men en dag gick det snett. Läs alla detaljer om Hermann Lamms sista ödesdigra kupp