Georges Jansoone/Luca Signorelli

Dantes ättling vill rentvå sin förfaders namn

År 1302 fälldes författaren Dante Alighieri för korruption i Florens. Om han någonsin återvände till staden skulle han avrättas.

I början av 1300-talet kämpade två politiska grupper om makten i stadsstaten Florens.

På ena sidan stod ”de Svarta” guelferna, som stöttade påven och hans inflytande över det italienska samhället. På andra sidan stod ”de Vita” guelferna, som ville begränsa påvens makt.

Författaren Dante Alighieri, som var medlem av stadens högsta politiska råd, tillhörde ”de Vita”. När hans grupp förlorade maktkampen dömdes han 1302 för korruption.

”Rättegångarna var politiskt motiverade, och exilen samt den dödsdom som drabbade min käre före förfader var orättfärdiga.” Sperello di Serego Alighieri, ättling till Dante.

Dante skulle betala böter, och han förbjöds att någonsin inneha ett offentligt ämbete i staden igen.

Dante vägrade att infinna sig och ta sitt straff, vilket ledde till att straffet skärptes till en dödsdom.

Författaren blev tvungen att leva resten av sitt liv i exil. Han avled av malaria 1321 och begravdes i staden Ravenna i norra Italien.

Konferens ska upphäva domen

Den 14 september i år är det 700 år sedan den berömde författaren dog, och det jubileet har inspirerat en av hans ättlingar, astrofysikern Sperello di Serego Alighieri, till att försöka göra upp med det förflutna.

”Rättegångarna var politiskt motiverade, och exilen samt den dödsdom som drabbade min käre förfader var orättfärdiga”, säger han till tidningen Corriere della Sera.

Under sin exil skrev Dante Alighieri den berömda romanen ”Den gudomliga komedin”.

© Jastrow/Domenico di Michelino

Tillsammans med juridikprofessorn Alessandro Traversi vill Sperello arrangera en konferens med historiker, lingvister och jurister, som ska utreda möjligheten att få domen mot Dante upphävd.

”Vi ska fråga oss om domarna mot Dante var ett resultat av allmänna rättsprocesser eller ej”, förklarar Traversi.