Shutterstock

Apa misstänktes vara fransk och hängdes

När en påfallande hårig fransk soldat under Napoleonkrigen drev i land vid den engelska staden Hartlepool slog det slint för invånarna.

Under Napoleonkrigen var britterna rädda för allt franskt, så när invånarna i den lilla brittiska orten Hartlepool upptäckte ett sjunkande franskt fartyg, var de på sin vakt.

Hela staden – omkring 900 personer – rusade ner till stranden, där de möttes av en märklig syn.

Den enda överlevande från fartyget visade sig vara en apa, som fartygets besättning hade roat sig med att iföra en fransk uniform.

Hartlepools invånare hade aldrig sett en fransman – och absolut ingen apa. Eftersom den skeppsbrutne var iförd fiendens uniform, antog de att det måste röra sig om en (väldigt hårig) fransman.

För att avgöra om den skeppsbrutne var en spion arrangerades en rättegång.

Föga överraskande hade apan inte mycket att säga till sitt försvar och avrättades genom hängning.

En staty påminner i dag Hartlepool om när stadens invånare hängde en apa som fransk spion.

© John Devlin/Imageselect