Vilket land har krigat mest?

Hur många krig har det mest stridslystna landet i historien utkämpat?

Inget land har utkämpat fler krig än Storbritannien, och landet lär ha deltagit i 109 krig hittills. Innan Storbritannien bildades genom unionen mellan England och Skottland år 1707, låg engels­männen i krig 19 gånger.

De flesta konflikter uppstod inom imperiet, som växte snabbt på 1700-talet. De brittiska guvernörerna använde ofta vapenmakt för att sätta de infödda hövdingarna och furstarna på plats. Ibland gick man rakt emot order från London, där man nervöst noterade hur de militära utgifterna bara ökade.

På 1800-talet var britterna ofta inblandade på flera håll i världen. Bara 1864 utkämpade rödrockarna två krig mot Ashanti i Afrika, tre maorikrig i Nya Zeeland och ett krig mot Bhutan norr om Indien.