Vilka två nationer har krigat mot varandra flest gånger?

Vet man vilka länder som har utkämpat flest krig mot varandra?

Forskarna har svårt att av­göra exakt vilka två nationer som har varit i krig med varandra flest gånger, men en god gissning blir Danmark och Sverige.

De båda länderna har utkämpat elva krig, sedan Gustav Vasa konsoliderade den svenska nationalstaten år 1521.

Om konflikterna före och efter den samnordiska Kalmarunionen räknas med, hamnar antalet krig sannolikt närmare 30.

Nästan lika många konflikter har präglat förhållandet mellan England och Frankrike.

De båda länderna har ut­­kämpat 16 krig mot varandra – om man räknar de många slagen under hundraårskriget som ett enda krig. Annars blir siffran betydligt högre.

Just problemen med att defi­niera krig, och att fastställa när en viss nation har fötts, gör det svårt att få fram ett exakt antal.

De flesta historiker räknar till exempel Napoleonkrigen som ett samlat fälttåg och inte som en följd av krig.

På samma sätt räknas inte heller romarnas strider mot olika folkslag som krig mellan två nationer.