Nationalmuseum

Vilka länder deltog i trettioåriga kriget?

Vissa historiker menar att kriget, som pågick mellan åren 1618 och 1648, i själva verket var flera olika krig. I slutändan handlade det naturligtvis om religionsfrågor.

Praktiskt taget alla Europas stater var direkt eller indirekt inblandade i trettioåriga kriget, som utkämpades i Centraleuropa 1618–48.

Till krigets omkring tjugofem parter hörde bland annat Tysk-romerska riket, Frankrike, England, Spanien, Österrike, Sverige och Danmark.

Konflikten började som ett religiöst inbördeskrig mellan katoliker och protestanter inom Tysk-romerska riket, men med tiden spreds kriget till hela Centraleuropa och flätades samman med andra konflikter.

Vissa historiker har hävdat att trettioåriga kriget i själva verket utgjordes av flera separata krig som överlappade varandra. Krigets invecklade natur gjorde att allianserna skiftade flera gånger efter hand som kriget utvecklades.

Danmark gick till exempel först i krig mot den tysk-romerske kejsaren, men närmade sig senare kejsaren för att stå starkare mot ärkefienden Sverige.

Konflikten krävde omkring åtta miljoner liv. Framför allt Tyskland drabbades hårt av krig, sjukdomar och svält.