Agent orange skulle rensa upp i djungeln och utplåna Viêt-Công-soldaternas gömställen.

Vad är Agent Orange?

Under Vietnamkriget utförde USA besprutningar med Agent Orange. Var det en giftgas?

Den kemikalie som kallades Agent Orange är ett avlövningsmedel. Det användes för att döda all vegetation i Sydvietnam.

Under Vietnamkriget på 1960- och 70-talen hade de sydvietnamesiska och de amerikanska regeringsstyrkorna svårt att utnyttja hela sin stridskraft, eftersom upprorsstyrkor som kontrollerades av det kommunistiska Nordvietnam gömde sig i landets enorma djungelområden. De amerikanska ledarna beslutade att skogen måste bort, för att fienden skulle kunna hittas och utplånas.

En besprutningskampanj kallad Operation Ranch Hand inleddes år 1962 och pågick ända fram till 1971. Över 75 miljoner liter växtgift spreds ut över Sydvietnam och områden i Kambodja och Laos som kontrollerades av fienden.

Till vardags kallades medlet Agent Orange, eftersom det levererades i tunnor märkta med orange ränder. Det mesta av giftet spreds via helikoptrar och flygplan, men lastbilar och båtar användes också.

Kontakten med kemikalierna fick stora konsekvenser för befolkningens hälsa. Vuxna utvecklade fysiska och mentala sjukdomar, och barn föddes med missbildningar.

Amerikanerna besprutade även med det närbesläktade Agent Blue som dödade grödorna. Bönderna skulle hindras att förse Viêt-công med proviant.

Växtgift dödade Sydvietnams djungler

Omkring 20 procent av Sydvietnams skogar, eller 20000 km² förstördes av Agent Orange. I dag är stora områden fortfarande ofruktbara på grund av giftet

Kanske är du intresserad av...