Vem röjde upp på slagfälten?

Vad gjorde segrarna med alla stupade soldater?

På 1800-talet fick de franska bönderna det hemska uppdraget att snabbt be­­grava döda soldater och hästar – i alla slags väder.

Det var oftast meniga soldater, krigsfångar eller bönder som fick till uppgift att begrava soldaterna på slagfälten. Med tanke på smittorisken var det viktigt att få de döda i jorden så snart som möjligt. På en del slagfält begravde soldaterna sina stupade kamrater och täckte hastigt över dem med bara några centimeter jord. Sedan ristade de in den dödes namn och nummer på en träpinne.

Under slaget vid Hastings år 1066 besegrade normanderna (fjärde generationens vikingar från Normandie) den engelska hären. Flera decennier senare låg det fortfarande skelettdelar och kranier på slagfältet. Normanderna begravde sina egna men liken efter dem som stod högt i rang överlämnades till respektive familj.