Conradus Pfettisheim
Avrättning

Vem dömdes först för krigsförbrytelser?

Den franske riddaren Peter von Hagenbach mördade, våldtog och stal utan skrupler, men 1474 tog hans liv som brutal och blodtörstig våldsman slut.

Peter von Hagenbach har en plats i historieböckerna som få avundas honom. Den franske riddaren blev 1474 den förste personen i historien som ställdes inför en internationell domstol och åtalades för krigsförbrytelser.

Ungefär fem år innan von Hagenbach ställdes inför rätta hade han utnämnts till fogde av hertig Karl den djärve av Burgund. Hans uppgift var att å hertigens vägnar hålla ordning och se till att lagarna efterlevdes i det oroliga område längs Rhen som i dag utgör gränslandet mellan Frankrike och Tyskland.

Peter von Hagenbach var effektiv, men hade synnerligen hårda nypor, och med tiden gjorde flera av traktens invånare uppror mot hans brutala styre. I synnerhet staden Breisach fick uppleva riddarens järnhand i sådan omfattning att en koalition av österrikiska, schweiziska och franska styrkor kom till stadens undsättning.

Tre krigsförbrytare som fälldes

Under historiens gång har många krigsförbrytare sluppit stå till svars för sina brott, men ibland har rättvisa ändå skipats.

Adolf Eichmann
© The National Photo Collection (Israel)

Adolf Eichmann (1906–1962)

Känd som: Högt uppsatt nazist

Eichmann var en av arkitekterna bakom nazisternas judeutrotning, men flydde i kaoset efter andra världskriget till Argentina. Där kidnappades han av israeliska agenter och fördes till Israel, där han dömdes för krigsbrott och 1962 avrättades genom hängning.

Seishiro Itagaki
© U.S. Army

Seishiro Itagaki (1885–1948)

Känd som: Japans krigsminister

Som general och krigsminister spelade Seishiro Itagaki en ledande roll i Japans invasion av Kina, där de japanska styrkorna före och under andra världskriget begick en lång rad krigsförbrytelser. Efter kriget dömdes Seishiro Itagaki för brotten, och 1948 hängdes han.

Saddam Hussein
© The Baghdad Observer

Saddam Hussein (1937–2006)

Känd som: Iraks president

Diktatorn styrde sitt land med fruktan, tortyr och mord. Brutaliteten drabbade i synnerhet kurderna i landets norra del, där flera tusen byar utplånades, och hundratusentals män, kvinnor och barn dödades. Saddam Hussein ställdes inför rätta och avrättades 2006.

Förbrytaren blev av med huvudet

Den internationella koalitionen grep von Hagenbach och ställde honom inför en domstol, där han anklagades för mord, våldtäkt och olovlig skatteindrivning.

Enligt domstolen hade riddaren ”trampat på Guds och människornas lagar”, men von Hagenbach försvarade sig med att han bara lydde order från Karl den djärve.

De 28 domarna godtog inte undanflykterna. Domstolen underströk att von Hagenbach som kommendör hade ett särskilt ansvar, eftersom ”han som en riddare anses ha en plikt att förhindra” brotten.

Trots von Hagenbachs protester befanns han skyldig till åtalspunkterna och dömdes till döden genom halshuggning.