M. Evans/Scanpix
Blide

Varför slutade man använda blidan?

Vad hände med blidan, som var medeltidens mest slagfärdiga skjutvapen?

Blidan utvecklades under antiken och kom till Europa på 500-talet.

I synnerhet fransmännen var under sina slag förtjusta i det slagkraftiga katapultvapnet och år 1216 kom det till England under belägringen av Dover. Kung Edvard I gav sina chefsingenjörer order att utveckla den gigantiska blidan Warwolf.

De krossande kanonerna tog över

Blidans slunga fungerade som en enorm katapult. Den användes för att slunga stenar, eldkulor, brinnande sand eller döda djur mot fiendens fort eller slott. Missilerna var effektiva och trots att kanoner började användas i strid på 1300-talet, var blidan fortfarande det starkaste vapnet.

Kanonen och dess skjutkraft utvecklades snabbt, och under 1500-talet hade de nya vapnen blivit så kraftiga att de kunde krossa fiendens murar. De tog därför över efter blidan.

Blidan vs. Kanonen

Med en blida kunde soldaterna avfyra upp till 2 000 stenar på en dag. Blidans konstruktion krävde dock att den byggdes på plats, och just för att den var så enormt stor var den svår att flytta när den väl stod färdig.

Under 1400-talet fick kanonerna hjul och blev lättare att hantera. Kanonernas kulor blev också så effektiva att de kunde krossa fiendens murar på bara några dagar.