Varför ockuperade Sovjet Afghanistan?

Vad fick Sovjetunionen att invadera sitt grannland?

Vad fick Sovjetunionen att invadera sitt grannland?

Sovjetiska stridsvagnar bildade den 27 december förtrupp för minst 200000 soldater som rullade in över gränsen till Afghanistan. I över 150 år hade då Ryssland haft ögonen på landet som förband Syd- och Centralasien med Mellanöstern och utgjorde en väg in i Indien. Formellt sett var landet självständigt men hade under åren 1879–1919 stått under brittisk kontroll.

Efter ryska revolutionen köpte Sovjet till sig allt mer inflytande i Afghanistan. År 1973 försökte Sovjet stärka sin makt genom att ge sitt stöd åt att Zahir Shah, som varit kung i 40 år, skulle avsättas.

Missnöje med härskaren

Den nye härskaren, Mohammad Daoud, gjorde dock ryssarna besvikna när han via en lag begränsade sovjetkommunisternas inflytande. Han avrättades vid en kupp i april 1978. Sovjetiska militära rådgivare strömmade sedan in i landet.

Det islamiska motståndet mot den kommunistiska dominansen var stort och motståndet inom armén pyrde. I ljuset av den islamiska revolutionen i Iran kände Sovjetunionen att makten var så hotad att man i december 1979 gick in i Afghanistan. Motståndet från mujahidin tvingade, med USA:s stöd, supermakten på knä. Sovjet gav upp 1989. Minst 13000 sovjetiska soldater och en miljon afghaner dog i kriget. Fem miljoner flydde ut ur landet.