Varför användes brevduvor i världskrigen?

Varför kommunicerade soldaterna fortfarande med brev­duvor under världskrigen?

Soldaterna hade hundra­tals brevduvor med sig under de två krigen.

© Scanpix

Första världskriget brukar ­kallas det första moderna kriget då bl.a. el möjliggjorde radiokommunikation mellan soldaterna vid och bakom fronterna. Särskilt de brittiska ledarna tvivlade på den nya tekniken som inte alltid fungerade felfritt. Därför tog de brevduvorna till hjälp.

Rädsla för avlyssning

En annan anledning var rädsla för att fienden skulle komma åt de meddelanden som skickades till baserna vid fronterna. Under invasionen av Normandie använde britterna ofta brevduvor för att skicka meddelanden till högkvarteret.

Under första världskriget använde amerikanerna 600 brevduvor i bara Frankrike och britterna hade ca 250 000 flygande sändebud under andra världskriget.

Soldaterna knöt meddelandet om duvans ben och den flög till en bur bakom frontlinjerna. När den kom fram ringde en klocka och soldaterna vidarebefordrade informationen.

Brevduvan vs tekniken

Den gamla

  • Meddelandena kom fram
  • Bara ett fåtal sköts ner
  • Kunde inte avlyssnas

Den moderna

  • Snabb leverans
  • Kunde skicka morsekod
  • Varnade soldater för angrepp