mil.ru
Ryskt stridsfordon

Varför använder arméer fälttecken?

Berömda fältherrar som Alexander den store drog själva ut i krig, men när generalerna fick bättre kartor drog de sig tillbaka från slagfälten och började använda fälttecken för att leda slagen.

Fälttecken är symboler som arméer använder för att markera olika enheters placering, funktion, storlek och rörelser på militära kartor.

Historiskt sett togs de första militära kartorna som påminner om vår tids i bruk åren efter Napoleonkrigen i början av 1800-talet. Dessförinnan hade fältherrar som Alexander den store och Caesar själva lett sina soldater från de främsta leden, eftersom de inte hade tillförlitliga kartor och var tvungna att göra egna bedömningar av terrängen.

Under 1800-talet utvecklades kartografin dock så snabbt att militära befälhavare alltmer kunde lita på sina kartor och leda slagen på avstånd. För att underlätta utvecklade de olika symboler – fälttecken – som markerades på kartorna för att få överblick över styrkorna och planera nästa drag.

Vad betyder de ryska fälttecknen?

Under invasionen av Ukraina är ryska militära fordon försedda med olika symboler. Ryssarna har inte avslöjat vad tecknen betyder, men enligt experter motsvarar de ryska symbolerna fälttecken.

Rysk lastbil
© mil.ru

Z

Tecknet tycks ange att styrkorna är från det som kallas östra militärdistriktet – ett av det ryska försvarets fem distrikt.

Stridsfordon
© Zombear

O

Det cirkelformade tecknet tros användas av de ryska styrkor som är stationerade i Belarus.

Rysk helikopter
© Homoatrox

V

Symbolen används av styrkor ur det ryska marininfanteriet, som deltog i bland annat attackerna mot den ukrainska hamnstaden Mariupol.

Rysk lastbil
© mil.ru

Z i fyrkant

Ett Z omgivet av en kvadrat är fälttecknet för de ryska styrkor som är stationerade på Krimhalvön, som Putin annekterade 2014.

Nato anammade fälttecknen

Utvecklingen av fälttecken tog fart på allvar under första världskriget, där bland andra britterna, fransmännen och amerikanerna koordinerade sina symboler, så att de kunde samarbeta bättre. Till exempel fick blå tecken på kartorna betyda allierade, medan röda betydde fientliga styrkor. På samma sätt blev en rektangel med ett kryss symbol för infanteri.

När Nato bildades 1949 togs fälttecknen över av den nya organisationen och i dag används de av de flesta arméer i väst.

Fälttecken hamnade i fokus, när flera ryska militära förband under invasionen av Ukraina fotograferades med påmålade symboler. Enligt experter rör det sig troligen om fälttecken som anger varifrån farkosterna eller fordonen kommer, och vart de är på väg.