Vad hände med danskarnas flotta?

Vad gjorde engelsmännen med den danska flottan efter att ha besegrat den?

I juli 1807 skickade England en styrka till Östersjön för att konfiskera den danska flottan. Danmark var Napoleons allierade, och den brittiske kungen var rädd att kejsaren skulle använda danskarnas fartyg i sin blockad av brittiska hamnar.

Efter fyra dagars kraftigt bombardemang av Köpenhamn gav danskarna efter för det brittiska kravet och överlämnade hela den danska flottan till engelsmännen. De hårdast åtgångna skeppen brändes på plats, men över 80 krigsfartyg och 243 fraktfartyg seglades till England.

Som en del av avtalet skulle Danmark få tillbaka flottan, när Napoleon inte längre utgjorde något hot. Det löftet hölls inte. I stället splittrades flottan och fördelades över hela landet. Fyra skepp tjänstgjorde i den brittiska flottan, andra slutade som sjukhus- eller fängelsefartyg eller som logement för brittiska soldater.

Efter förlusten lyckades danskarna aldrig bygga upp landets flotta till dess tidigare styrka igen.