Folket i Kashmir betalar ett högt pris för motsättningarna. Här har indisk militär bombat en läkarmottagning som hämnd för en gerillaattack. 

© Polfoto/Corbis

Två kärnvapenmakter slåss om Kashmir

År 1947 frigjorde sig Indien och Pakistan från britterna och Kashmir blev självständigt. Bara några månader senare började Pakistan och Indien kriga om Kashmir. Sedan dess har kärnvapenmakterna stridit om regionen i en av världens potentiellt farligaste konflikter.

1 mars 2019 av Kalika Bro-Jørgensen og Ida Buhl

Efter 300 år som kolonialmakt beslöt Storbritannien år 1947 att låta folken på den indiska subkontinenten bli självständiga. Beslutet fattades av en regering som var slutkörd efter ett långt och dyrt krig. Man hade också saknat stöd för kolonial­väldet både hemma och i omvärlden. Dessutom pyrde upproret bland indierna.

Kort tid efter beslutet utbröt strider mellan regionens muslimer, som ville ha en självständig stat, och den indiska kongressen, som ville se ett enat Indien. I ett försök att skapa fred delade Storbritannien området i två nationer: Indien och Pakistan.

Områden med mer än 70 procent muslimer skulle knytas till Pakistan, resten skulle lyda under Indien. Men folket tillfrågades aldrig. Delningen ledde till massflykt och massakrer med upp emot en miljon dödsoffer.

De områden som varit självstyrande under britterna fick välja mellan att sluta sig till Indien eller Pakistan – eller bli självständiga. Kashmir var ett av de få områden som valde det sistnämnda.

Maharajans dilemma

Maharajan i Kashmir var hindu men regerade över en huvudsakligen muslimsk befolkning. Därför valde han självständighet för sitt land. Men många muslimer var missnöjda med maharajans beslut: han var redan impopulär på grund av de höga skatter han drev in från det fattiga folket. 

Snart började det gå rykten om att maharajans män begått övergrepp på och låtit mörda muslimska civila. Då fick muslimerna nog. Stamkrigare gjorde uppror; de plundrade och våldtog på sin väg genom landet och fick stöd av pakistanier som strömmade in över gränsen.

Maharajan var rädd att Pakistan skulle komma att ta över hans furstendöme och vände sig därför till Indien med en vädjan om hjälp.

Och hjälpen kom, men den hade ett pris: Maharajan tvingades ge upp planerna på självständighet för Kashmir och låta furstendömet bli en del av Indien. Den 26 november 1947 undertecknade han villkoren. 

De indiska trupperna satte stopp för de pakistanska stamkrigarna år 1948 och vid årsskiftet lyckades FN förhandla fram en ­vapenvila mellan parterna. Pakistan fick det nordvästra hörnet av Kashmir, Indien behöll den sydöstra delen.

Det var tänkt att gränserna skulle vara provisoriska och att en folkomröstning senare skulle avgöra Kashmirs öde, men omröstningen blev ­aldrig av.

Kamp om ”Indiens krona”

Kampen om Kashmir har gång på gång kastat ut befolkningen i meningslösa krig. När Sovjetunionen lämnade Afghanistan år 1989 fick de muslimska separatiströrelserna i Kashmir nytt folk från den segrande mujaheddin-gerillan. Pakistan stöttade med vapen och utbildning och ett väpnat uppror var snart ett faktum.

Gerillans kamp har hittills kostat uppemot 100000 ­civila livet och 400000 hinduer befinner sig på flykt undan övergreppen. Enligt internationella organisationer ligger dessutom den indiska säkerhetspolisen bakom tortyr och försvinnanden i Kashmir.

Från både indisk och pakistansk sida har man motiverat rätten till Kashmir med såväl nationalistiska som religiösa motiv. I Indien kallas Kashmir för ”Indiens krona” – men Pakistan hävdar att Indien har brutit mot alla avtal som rör Kashmir och att området på grund av sin stora andel muslimer ska till­höra Pakistan. 

Stormakternas farliga spel

Det ligger emellertid mer konkreta militära intressen bakom konflikten. Kashmir ligger som en buffertzon mellan Indien och Pakistan, och den nation som får kontrollen över regionen kommer att ha stora militärstrategiska fördelar.

Det förhållandet förstärktes på 1960-talet då banden mellan Pakistan och Kina ökade och ledde till en mili­tär­allians. 

Redan 1962 förlorade Indien en bit av Kashmir till Kina i det sino-indiska kriget, och om Kashmir hamnar under pakistanskt styre kan detta samarbete stärkas ytterligare och innebära ett hot mot Indien, som i så fall kommer att bli helt omgivet av ­allierade kärn­vapenmakter i norr. Hotet har knappast minskat på senare år: Pakistan har trappat upp sin kärnvapenproduktion.

Även för Pakistan finns orosmoln på himlen. Indien har avtal med Ryssland och dessutom fruktar Pakistan att Indien kan stänga av viktiga vattenleder som har sina källor i det indiska Kashmir.

År 1999 utbröt ett nytt krig om Kashmir mellan ­Indien och Pakistan. Efter internationella påtryckningar slutade striderna med status quo. Omvärlden utövar fortfarande påtryckningar för en varaktig fred mellan länderna. 

År 2010 bröt ett våldsamt uppror ut i den indisk-kontrollerade delen av Kashmir på grund av att civila dödats av den indiska säkerhetspolisen. Över hundra personer omkom under oroligheterna.

Oroligheterna blossade upp igen 2016, då en 22-årig demonstrant dödades i Kashmir av indiska säkerhetsstyrkor. Det fick oron i hela regionen att förvärras. Antalet våldsamma protester har sedan dess ökat markant i regionen. Enbart under 2018 dog femhundra personer i samband med strider mellan demonstranter eller rebeller och indiska säkerhetsstyrkor.

En demonstrant visar upp ett foto av en av de många kashmirer som försvunnit efter att ha mött den indiska säkerhetspolisen.

© Polfoto/Corbis

Kampen om makten i Kashmir

1349: Kashmir får sin förste muslimske härskare. Tidigare har landet dominerats av först hinduer och därefter buddister.

1846: Kashmir blir en vasallstat i det brittiska imperiet.

1932: Kashmirs första politiska parti bildas. Partiet är mot­ståndare till både maharajaväldet och det brittiska imperiet.

1947: Storbritannien lämnar den indiska subkontinenten, som delas upp i Indien och Pakistan. Kashmir tvingas till Indien. Krig mellan Indien och Pakistan.

1948: Efter vapenvila får Pakistan kontrollen över norra Kashmir. Indien behåller regionens sydligaste två tredjedelar.

1962: Ett krig mellan Indien och Kina kostar Indien en del av Kashmir.

1965: Indien och Pakistan krigar åter om Kashmir men efter några månader återupprättas den ursprungliga gränsen.

1989: Ett folkligt uppror bryter ut i Kashmir. Oron har pyrt sedan valet i Kashmir 1987 då man började misstänka valfusk när Indiens favoritkandidat oväntat vann.

1999: Krig mellan länderna bryter ut ännu en gång, då pakistansk gerilla och militär tränger in på indiskt territorium. Kriget leder ingenvart.

2010: Ett brutalt, folkligt uppror bryter ut i indiska Kashmir. 

Konflikten i dag

Den 14 februari 2019 blossade konflikten mellan Indien och Pakistan upp igen. Ett bombdåd i gränsområdet dödade fyrtio poliser i den indiska säkerhetsstyrkan. Den militanta gruppen Jaish-e-Muhammad tog på sig skulden för dådet. Jaish-e-Muhammad opererar från Pakistan och har som mål att införliva hela Kashmir i Pakistan.

Tisdagen den 26 februari bombade indiska flygplan mål i Pakistan, som påstods hysa medlemmar av Jaish-e-Muhammad, som svar på bombdådet. Redan dagen därpå svarade Pakistan genom att skjuta ner ett indiskt stridsflygplan i pakistanskt luftrum. Piloten överlevde och greps av pakistanska säkerhetsstyrkor.

Kanske är du intresserad av...