Fine Art Images / Imageselect

Sveriges fall som stormakt

Det stora nordiska kriget blev början till slutet för den svenska stormaktstiden, men det krävdes tjugoett år av blodiga striden, innan Danmark, Ryssland och Polen lyckades knäcka sin mäktige granne.

När?

1700-1721.

Var?

I Norden samt i Sachsen, Polen, Baltikum och Ryssland.

Hur?

Styrkor från de tre allierade nationerna Danmark, Polen och Ryssland angrep år 1700 stormakten ­Sverige. Den unge svenske kungen Karl XII gick först till motangrepp mot Danmark och landsatte styrkor på Själland.

“Det är märkligt att båda mina kusiner vill föra krig mot mig.” Karl XII vid krigsutbrottet. Han var kusin med både Fredrik IV av Danmark och August II av Polen.

Den danske kungen Fredrik IV drog sig genast ur kriget, varpå Karl XII riktade nästa angrepp mot den ryska armén, som hade attackerat staden Narva i Estland.

Mitt i en snöstorm lyckades svenskarna besegra en större rysk styrka. Det blev början på ett flera år långt triumftåg, som avbröts först 1709 vid ­Poltava, där ryssarna vann en förkrossande seger.

Karl XII flydde till Osmanska riket, där han förgäves försökte få med den osmanske ­sultanen i kriget mot ryssarna.

Efter det svenska nederlaget vid Poltava försökte den danska armén ta tillbaka Skåne, men 1710 besegrades danskarna vid Helsingborg.

LÄS OCKSÅ: Bernadottes fantastiska karriär: Från rekryt till kung av Sverige

Fyra år senare var Karl XII tillbaka i Sverige, och 1718 gick kungen till angrepp mot Norge, där han stupade under belägringen av Fredrikstens fästning.

Karl XII intog tronen när han var endast fjorton år gammal.

© Fine Art Images / Imageselect

Varför?

Sverige hade under 1600-talet etablerat sig som en stormakt vid Östersjön med besittningar i Baltikum såväl som i norra Tyskland.

Eftersom det svenska kungahuset genom familjeband var ­allierat med hertigdömet Holstein-Gottorp, var Danmark i praktiken omringat av fientliga grannstater.

Danskarna kunde emellertid hitta andra allierade. I öster ville Rysslands tsar Peter den store ge sitt land tillgång till Östersjön genom att erövra svenska landområden vid Finska viken.

Även August II, som var kung av Polen och kurfurste av Sachsen, gjorde anspråk på svenskkontrollerade områden i Baltikum.

När den unge Karl XII kröntes i Stockholm, bildade Danmark, Polen och Ryssland därför en allians för att krossa Sverige. Det lyckades till slut, men tog lång tid på grund av Karl XII:s skicklighet som härförare.

Freden i Nystad markerade att Sveriges tid som europeisk stormakt var över.

© Histdoc.net

Vad hände sedan?

Efter Karl XII:s död tar hans syster Ulrika Eleonora över som regent, men redan efter ett år på tronen överlåter hon makten till sin make, Fredrik I.

1712

Sankt Petersburg blir Rysslands huvudstad. ­Anläggandet av den pampiga staden hade ­påbörjats 1703 på ett område som Ryssland tidigare hade erövrat från Sverige.

1719

Ryska styrkor härjar längs den svenska kusten för att tvinga Sverige att sluta fred.

1720

Ett fredsavtal ingås mellan Sverige och ­Danmark. Avtalet tvingar svenskarna att betala krigsskadestånd och att bryta alliansen med Holstein-Gottorp. Dessutom ger fredsavtalet danskarna fria händer inom ­hertigdömet Slesvig.

1721

Genom fredsavtalet i Nystad avslutas kriget, och ­Sverige tvingas avstå Ingermanland, Estland, Livland, Dagö, Ösel och delar av östra Finland till Ryssland.