Ryska arkeologer hittar Stalins massgrav

Upptäckten av en massgrav i Sibirien avslöjar 3,5 ton människoben. Skeletten kommer förmodligen från offer för Stalins utrensningar.

Stalin kom till makten år 1922 och höll Sovjetunionen i ett järngrepp i över 30 år.

Ryska arkeologer har påbörjat det makabra arbetet med att gräva ut en massgrav nära den sibiriska hamnstaden Vladivostok. Fram tills nu har de hittat kvarlevorna av omkring 500 män, kvinnor och barn, som av allt att döma har avrättats.

”I stort sett alla kranier har skotthål”, säger arkeologen Jaroslav Livanskij, som leder utgrävningarna. Enligt Livanskij har utgrävningsteamet även funnit kläder, stövlar och personliga tillhörigheter, bland annat mynt från 1930-talet. Vid den tiden styrdes Ryssland av diktatorn Josef Stalin, som gav order om avrättning eller förvisning till arbetsläger i Sibirien för flera miljoner så kallade fiender till den kommunistiska staten. Experter är därför övertygade om att offren skjutits av Stalins hemliga polis.

Av skeletten att döma har flera av de avrättade skjutits genom huvudet.

.

”Folk anade uppenbarligen inte vad som var på gång”, säger Livanskij, som av offrens kläder kan förstå att de tvingats bort från hemmen i all hast.

Enligt de experter som forskar kring Stalins utrensningar är det mycket troligt att arkeologerna kommer att hitta ännu fler lik, när de undersöker närliggande områden.