Imperial War Museum

Royal Air Force är världens äldsta flygvapen

I dag är flygvapnet en naturlig del av försvaret, men historiskt sett är flygstyrkor som självständig försvarsgren en ung företeelse, och till en början var det endast britterna som såg några fördelar med det.

Det första landet med ett självständigt flygvapen var Storbritannien, där Royal Air Force (RAF) bildades den 1 april 1918.

Flygplan hade redan använts i första världskriget, men piloterna var knutna till antingen armén eller flottan.

Med etableringen av RAF blev flygvapnet för första ­gången en självständig försvarsgren. Upprättandet av RAF skedde för att göra britternas krigsinsats i luften effektivare.

Sedan 1912 hade ett antal kommittéer koordinerat sam­arbetet mellan arméns och flottans flygstyrkor, men förslagen skulle ­godkännas av både armén och flottan och ledde till en tungrodd byråkrati, som försenade besluten och satte krokben för bland annat produktionen av flygplan.

År 1918 samlades flottans och arméns flygplan, och RAF kom att förfoga över cirka tjugotusen flygplan – såsom tvåtusen Airco DH.9A. Bombplanet användes av RAF ända fram till 1931.

De följande åren spred idén sig till flera tidigare brittiska kolonier, som upprättade egna, självständiga ­flygvapen – först Sydafrika 1920 och i Australien året därpå.

Läs också: Britternas katastrofala bombning av Franska skolan i Köpenhamn under andra världskrigets sista månader.