Pixabay
flag frankrig striber

Varför har flaggan tre ränder?

Den franska Trikoloren vajade för första gången över Paris gator den 21 oktober 1790 – strax efter revolutionen.

Före de ödesmättade händelserna i Frankrike var de flesta nationsflaggor prydda med antingen kungliga eller religiösa symboler. De revolutionära fransmännen ville dock ha en annorlunda fana och tog därför fram en enkel, trefärgad flagga utan högtid­liga symboler.

Färgerna blått och rött togs från Paris stadsflagga. Trikoloren har sedan dess varit Frankrikes nationsflagga med undantag för åren 1815-30 då Frankrike återgick till monarki och släkten Bourbons pompösa vapensköld er­­satte trikoloren under 15 år.

De våldsamma omvälv­ningarna i Frankrike inspirerade 1800-talets nya nationer, bl.a. Tyskland och Italien, att anamma den enkla trefärgade flaggan.

De randiga flaggorna togs ofta fram under revolter mot kungamakten eller främmande ockupations­makter. Av den anledningen blev stilen populär även i Afrika, Asien och Sydamerika.