Tyska fantaster bildade Sovjetrepubliken Bayern

I april 1919 tar tyska kommunister makten i Bayern. De grundar en socialistisk republik, konfiskerar borgerskapets bostäder och förser folket med vapen.

10 januari 2011 av Hans Henrik Fafner

Books:
● Rosa Levine-Meyer: Levine – the life of a revolutionary, Saxon House, 1973 ● D.C. Large: Where ghosts walked, Münichs Road to the Third Reich, W.W. Norton, 1998

Websites:
● www.experiencefestival.com/a/Bavarian_Soviet_Republic/id/1929024

Kanske är du intresserad av...