Hippierna förkastade fasta relationer och sexuell avhållsamhet.

© Wally McNamee/Contributor/Getty Images

Sex skäl till ungdomsupproret

Från Kaliforniens soliga stränder till Europas storstäder gick unga år 1968 ut på gatorna med krav på omfattande förändringar av samhället. USA skulle ut ur Vietnam, kärnvapnen avskaffas, könen befrias från stereo-typerna, och yttrandefrihet, med-bestämmande och demokrati skulle gälla alla. Ungdomsupproret var en global rörelse, som med pacifistiska hippier och revolutionära demonstranter kom att skaka om det så kallade etablerade samhället.

11 december 2017 av Benjamin Christensen

1. Bombrädslan samlade miljoner

Förhållandet mellan västvärlden och Sovjetunionen var på 1960-talet väldigt spänt. 

Propaganda om motparten fyllde medierna, och på båda sidor om järnridån rustade länderna sig med allt fler kärn­vapen. 

Rädslan för att ett kärnvapenkrig skulle bryta ut var så stor att unga människor överallt i väst gick ut på gatorna i stora demonstrationer, som krävde att kärnvapnen skulle skrotas.

Vill du vara först med att få nyheter från historiens värld?

Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev här.

Den amerikanska flaggan (t.v.) och den sovjetiska (t.h.). 

© Shutterstock

2. Protestandan från USA

Sedan 1955 hade medborgarrättsrörelsen i USA kämpat för att svarta amerikaner skulle ha samma rättigheter som vita medborgare. 

Arbetet skapade en anda av ifrågasättande av ”det e­ta­ble­rade samhället”, och tränade en hel generation i politisk aktivism. 

Efter mordet på rörelsens ledare Martin Luther King Jr, i april 1968 tog många med sig sina aktivisterfarenheter in i ungdomsrörelsen, som även hade nått Europa.

3. Studenter krävde inflytande

Sedan 1950-talet hade antalet studerande vid universiteten exploderat. 

Resultatet var för få lärare, för små undervisningslokaler och brist på bostäder. 

Samtidigt upplevde många studenter lärosätena som gammeldags och odemokratiska. 

De krävde en uppgörelse med ”professorsväldet” och arrangerade happenings. Oroligheterna spred sig till att till slut omfatta 2000 universitet runt om i världen.

4. Vietnamkriget utlöste ilska

År 1968 fortsatte Vietnamkriget på sitt sjunde år. Det väckte ilska i stora delar av världen.

I USA minskade antalet frivilliga till armén så ­drastiskt att en värnplikt baserad på lottning infördes. 

I Europa var motståndet mot ­kriget så stort att en internationell Vietnamkongress med flera tusen deltagare samlades i Berlin.

Knappar var populära och användes för att visa en politisk åsikt. 

© Stuart Lutz/Dado/Contributor/Getty Images

5. Miljön hamnade i fokus

Med motståndet mot kärnvapen följde ett motstånd mot kärnkraft. 

Farorna med den nya tekniken satte jordens sårbarhet i fokus. 

En global oro hade uppstått, och flera miljöorganisa­tioner såg dagens ljus. Unga och gamla enades kring kraven på ekologi och hållbarhet. 

Även i Sovjet­unionen hamnade miljöfrågan på dagordningen. 

Miljön blev en förevändning för demokrati­förespråkare i flera länder i östblocket, där protester mot regimen inte var möjliga – medan ­miljöfrågor gärna fick diskuteras offentligt.

6. ”Summer of Love” släppte kärleken fri

”Jag har en hobby: att läsa om Lady Chatterley”, sjöng 1960-talets humoristiske protestmusiker Tom Lehrer med ­hänvisning till den erotiska – och i många länder förbjudna – ­romanen Lady Chatterleys älskare

Boken skapade rabalder i 1960-talets USA och Europa med sitt frimodiga sexuella innehåll, och den blev oerhört populär bland yngre, som satte en ära i att vara mer frigjorda än de föregående generationerna.

Frigjordheten blev tydlig framför allt under sommaren 1967, som i folkmun blev känd som ”the summer of love”. 

Hippierna lät håret växa, medan de experimenterade med droger, musik och fri kärlek. De traditionella köns- och familjestrukturerna ­utmanades och blev aldrig desamma igen.

Läs mer

Jens Ljunggren: Inget land för intellektuella : 68-rörelsen och svenska vänsterintellektuella, Nordic Academic Press, 2009. Micke Leijnegard: 68:orna : Var blev ni av, ljuva drömmar ..., Norstedts, 2013.

Kanske är du intresserad av...