Mästare i terror

Advokaten Maximilien de Robespierre blev folkets hjälte och obestridde ledare i kampen för frihet, jämlikhet och broderskap. Men hans krav på snabba reformer ledde till ett skräckvälde och under fem år mördades och avrättades tusentals personer. Den 6 maj är det 250 år sedan Robespierre föddes.

Books:
● Ruth Scurr: Fatal Purity, Vintage Books London, 2007
● George Rude: Robespierre, William Collins & Sons, 1975
● Christopher Hibbert: The French Revolution, Penguin 1982

Websites:
www.bbc.co.uk/history/historic_figures/robespierre_
maximilien.shtml

Kanske är du intresserad av...