Här begravde de revolutionära Frankrikes hjältar

25 juni 2009 av Henrik Elling

I latinkvarteren tronar det nyklassicistiska Panthéon, byggt som en kopia av Pantheon i Rom, och krönt av en kupol. Ludvig XV lät börja bygga den 83 meter höga kyrkan 1758, men på grund av ekonomiska problem stod Panthéon inte klart förrän revolutionsåret 1789.
Revolutionärerna var snabba att välja den nya kyrkan till mausoleum för Frankrikes största män. Panthéon är än i dag en minnesplats och inskriptionen ”Aux Grands Hommes La Patrie Reconnaissante” (ung. För de stora män som fosterlandet hedrar) pryder ingången. I mausoleet ligger de jordiska kvarlevorna av bl.a. filosofen Rousseau samt författarna Victor Hugo och Voltaire. Senaten hyllar fortfarande nationens största män genom att begrava dem i Panthéon, medan militära hjältar i stället läggs till sista vilan intill militärsjukhuset Les Invalides.
Nästa stopp Luxembourgpalatset
350 meter

Books:
● Christopher Hibbert: The French Revolution, Penguin, 2001
● Dylan Rees: France in revolution, Hodder Murray, 2008
● Ruth Scurr: Fatal Purity, Vintage, 2007

Websites:
www.victorianweb.org/history/hist7.html

Kanske är du intresserad av...