1900-talets mest kända protestaktioner

Med olika former av civil olydnad har människor över hela världen försökt ändra på orättvisor. Här är 1900-talets fem mest kända protestaktioner.

Thích Quảng Đứcs dödliga protest i Saigon 1963.

© Roger-Viollet/IBL

5. Buddhistmunk offrar livet

Buddhist­munken Thích Quảng Đức brände sig till döds i Saigon 11 juni 1963, som en protest mot den sydvietnamesiska regimens förtryck av buddhistiska religionsutövare. Hans död ledde till folkliga uppror där fler munkar satte eld på sig själva och att president Diệm avsattes och dödades i en statskupp.

Emily Davison trampas ner på Epson Derby.

© LSE Library

4. Suffragetten på kapplöpningsbanan

Rösträttskämpen Emily Da­vison dog efter att ha sprungit in framför kungens häst på Epson Derby i England 4 juni 1913. Hon ville troligen fästa en suffragettfana på hästen i en aktion för kvinnors rätt till politisk jämställdhet.

Rosa Parks 1956, nu med rätt att sitta längst fram i bussen.

© Underwood/Getty

3. Rosa Parks sitter kvar

Den afroamerikanska sömmerskan Rosa Parks blev världsberömd när hon 1955 vägrade att lämna sin sittplats i bussen åt en vit man. Kollektivtrafiken i Montgomery, Alabama, var segregerad. Svarta resenärer skulle färdas längst bak i bussen och vid behov avstå från sina platser till förmån för vita passagerare.

Parks civila olydnad ses som upptakten till den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Under 1990-talet belönades Rosa Parks med två fina hedersutmärkelser, Frihetsmedaljen och den amerikanska kongressens guldmedalj.

En ensam man stoppar stridsvagnarna på Himmelska fridens torg i Peking 1989.

© Jeff Widener/AP/TT

2. Mannen framför stridsvagnen

I samband med studentprotesterna på Himmelska fridens torg i Peking 1989 kablades en filmsekvens ut över världen. Den visade en ensam man som ställde sig framför en kolonn av stridsvagnar. När vagnarna försökte ta en annan väg, flyttade sig mannen och hindrade åter deras framfart, innan han greps och släpades iväg av okända män.

Bilderna riktade världens uppmärk­samhet på händelserna i Kina som slutade med att armén öppnade eld mot demonstranterna och dödade omkring 3 000 personer.

Ingen vet säkert vem den ensamme mannen var, eller vad som hände med honom, men det mest troliga är att han fängslades eller avrättades.

Mahatma Gandhi under den 40 mil långa marschen till havet 1930.

© Corbis/IBL

1. Gandhis saltmarsch

Den 12 mars 1930 påbörjade Mahatma Gandhi en 40 mil lång marsch till havet för att framställa salt ur havsvatten.

Bakgrunden var att den brittiska kolonialmakten i Indien hade monopol på tillverkning av salt, en basvara som beskattades högt. Gandhi inledde marschen med ett sjuttiotal anhängare, men tusentals anslöt sig utmed vägen.

Framme i orten Dandi vid havet bröt demonstranterna mot lagen genom att framställa sitt eget salt. Marschen – och de brittiska soldaternas våld mot indiernas ickevåldsaktion – fick stor internationell uppmärksamhet.

Gandhi fängslades efter marschen, men efterhand ledde denna och liknande protestaktioner till att Indien fick sin självständighet 1947.