Piratkrig födde US Navy

Våra dagars somaliska pirater följer en lång tradition. Muslimska sjörövare har nämligen härjat i 500 år,inte minst i Medelhavet. År 1801fick USA:s president Jeffersonnog av attackerna mot amerikanska handelsfartyg. Han sände ut nationens nybildade flotta på en straffexpedition mot sjörövarstaten Tripolis.

Books:
Læs mere
● Joshua E. London: Victory in Tripoli, John Wiley & Sons, 2005 ● Gregory Fremont-Barnes: The Wars of the Barbary Pirates, Osprey Publishing, 2006

Websites:
www.history.navy.mil/wars/index.html#anchor2191