Ökenkrigen bjöd på antikrunda

BÄTTRE BEGAGNAT. In på 1990-talet användes materiel från andra världskriget i Iraks armé. I den sista delen av vår miniserie om begagnat pansar hittar vi en del ovanliga typer.

irak sd kfz 135

En tysk bandkanon, Lorraine Schlepper, hittades av danska soldater i Basra 2005.

När de amerikanska trupperna gick in i Irak 2003 fann de ett veritabelt stridsvagnsmuseum. Där fanns vagnar till och med från tiden före andra världskriget, som italienska Fiat CV-33 tanketter, inköpta 1936–37, och brittiska Vickers Mk IV lätta stridsvagnar. De hade dock inte tjänstgjort på flera decennier.

Det fanns även annat som varit i irakisk tjänst, möjligen så sent som i Kuwaitkriget 1991 eller till och med i kriget 2003.

Bistånd från väst

Under större delen av 1950-talet var Irak västintriktat och i mitten av 1950-talet fick de 25 Mk IV Churchill som tillverkats under andra världskriget från Storbritannien.

Det följdes av amerikanskt militärbistånd med 40 lätta M24 Chaffee, som producerades under världskrigets sista år och tagits ur tjänst i USA.

14 juli-kuppen 1958 ändrade på Iraks utrikespolitiska hållning. Då störtade en grupp officerare kungahuset och införde republik med Egyptens president Nasser som förebild. Utrikespolitiskt intog de en mer prosovjetisk hållning och det var slut på biståndet från väst.

irak m4 m36 y vyUy 1c

En M4 Sherman och en M36 Jackson pansarvärnskanonvagn som båda användes av Iran mot Irak i kriget 1980–88.

Erövrat pansar från Iran

Under kriget mot Iran 1980–88 tog irakierna inledningsvis en hel del iranskt pansar som kommit till landet från USA under shahens styre.

Bland andra världskrigstyperna här fanns M4A3(105) HVSS Sherman och olika versioner av M36 Jackson pansarvärnskanonvagn. Många av dessa användes i Iraks krig, men en hel del ställdes bara i förråd.

Det ovanligaste fordonet som hittades var en tysk Lorraine Schlepper med en 10,5 cm leFH 18 kanon. Den upptäcktes av danska trupper i Basra 2005 där den troligen tjänat som monument. Den var dock svårt vandaliserad av lokalbefolkningen.

Lorraine Schlepper var ursprungligen ett franskt pansarfordon (Lorraine 37L) som tyskarna lade beslag på i stora mängder under ockupationen av Frankrike. Tyskarna konverterade den på olika sätt, bland annat till bandkanonvagn.

Publicerad i Militär Historia 2/2017