Under sjuårskriget stred brittiska och franska skepp mot varandra över hela världen, från Indiska oceanen till Karibien.

När utvecklas krig till ett världskrig?

Vilken är egentligen definitionen på ett världskrig – och har det bara funnits två?

Begreppet ”världskrig” har ingen formell definition. Det användes för första gången i september 1914 av den tyske vetenskapsmannen Ernst Haeckel, som i en artikel förutspådde att det stormaktskrig som just brutit ut i Europa skulle bli ”det första världskriget i ordets fulla bemärkelse”.

Första världskriget drabbade Europa, Nordamerika, Afrika, Asien och världshaven – men det var inte första gången som en konflikt spred sig över hela jorden.

Strider mellan fransmän och britter i Nordamerikas skogar utlöste sjuårskriget mellan Europas stormakter år 1756, och deras uppgörelser spred sig till kolonierna i Asien och Afrika.

Napoleonkrigen 50 år senare drabbade en ännu större del av världen. Här deltog även den unga staten USA, och strider ägde rum i Sydamerika.