När utvecklas krig till ett världskrig?

Vilken är egentligen definitionen på ett världskrig – och har det bara funnits två?

Under sjuårskriget stred brittiska och franska skepp mot varandra över hela världen, från Indiska oceanen till Karibien.

Begreppet ”världskrig” har ingen formell definition. Det användes för första gången i september 1914 av den tyske vetenskapsmannen Ernst Haeckel, som i en artikel förutspådde att det stormaktskrig som just brutit ut i Europa skulle bli ”det första världskriget i ordets fulla bemärkelse”.

Första världskriget drabbade Europa, Nordamerika, Afrika, Asien och världshaven – men det var inte första gången som en konflikt spred sig över hela jorden.

Strider mellan fransmän och britter i Nordamerikas skogar utlöste sjuårskriget mellan Europas stormakter år 1756, och deras uppgörelser spred sig till kolonierna i Asien och Afrika.

Napoleonkrigen 50 år senare drabbade en ännu större del av världen. Här deltog även den unga staten USA, och strider ägde rum i Sydamerika.