När fick slag­fälten egen musik?

Vem var först med att inklu­dera musiker i sin armé?

Under det amerikanska inbördeskriget fick de orädda trumslagarpojkarna närmast mytisk status.

Exakt när krigare började använda sig av musik vet man inte, men redan förhistoriska stamfolk slog sina spjut eller klubbor mot varandra för att skrämma motståndarna. Arkeologiska fynd visar att de egyptiska arméerna använde trummor och horn omkring år 1600 f Kr. Trummorna användes framför allt, när soldaterna skulle ut på långa marscher. Den taktfasta rytmen från trummorna sporrade truppen och stärkte deras uthållighet. Samtidigt blev musiken ett sätt att skrämma bort fienden.

En larmande armé på tusentals man uppbackade av hornstötar och trumvirvlar kunde skrämma vilken motståndare som helst.

Efter hand som taktiken på slagfältet blev mer avancerad, började härförarna använda instrumenten för att vidarebefordra kommandon. Trumslagare slog t ex en särskild virvel för ”till anfall” och en annan för ”reträtt”.

På samma sätt sände trumpetare eller hornblåsare ut kommandon över slagfälten. Stora enheter kunde mitt i stridens hetta få reda på exakt i vilken riktning officerarna ville att de skulle röra sig och exakt vilka order de skulle lyda.