När blev Schweiz neutralt?

Schweiz har inte varit i krig mot utländska nationer sedan år 1815. Då deltog landet som fransk lydstat i Napoleonkrigen, och 12.000 schweizare följde med Napoleon bland annat på hans katastrofala fälttåg mot Ryssland.

Efter Napoleons nederlag garan­terade stormakterna Schweiz suveränitet vid Wienkongressen år 1815, och landet förklarade sig neutralt i alla framtida krig.

År 1847 kastades Schweiz in i ett inbördeskrig mellan delar av landets katoliker och protestanter. Det blev den sista väpnade kon­flikten i landets historia.