Kurfursten Fredrik Vilhelm av Brandenburg ärvde ett litet fattigt rike. Han satsade alla statens resurser på att bygga upp en armé, och med den tog han bland annat delar av Pommern från Sverige.

När blev Preussen en stormakt?

Preussen enade Tyskland till ett rike år 1871. Hur kunde landet få så stor makt?

Frederik Wilhelm skapade stormakt

Krigarkungen Fredrik den store ledde Preussen upp till Europas toppskikt på 1700-talet. Men han hade fått hjälp av sina förfäder.

År 1640 hade ytterst få kunnat förutspå den nordtyska statens storslagna framtid. Markerna kring Berlin var sandiga och ofruktsamma, och Preussen i öster gav inte mycket intäkter. Detta år ärvde Fredrik Vilhelm tronen, och grundade den armé som blev nyckeln till en stormakt.

Preussen växte med hjälp av militära styrkor

Ekonomiska reformer och skoningslös utpressning av bönderna gav honom tillräckligt med pengar för att kunna forma en liten men väldrillad styrka. Med sina soldater i ryggen kunde Fredrik Vilhelm ge sig ut på erövringståg.

Under de följande 150 åren växte landet och fick stormaktsstatus tack vare sin militära styrka. En fransk politiker deklarerade att ”Preussen är inte ett land med en armé, utan en armé med ett land”.

Segersviten bröts år 1806 då Napoleon utplånade de preussiska styrkorna. På några år återupprättade skickliga officerare armén igen, och den bidrog stort till den franske kejsarens fall. Nya segrar ledde till att Preussens kung blev tysk kejsare år 1871.

Kort 1: Den store kurfyrste 1640-1688, kort 2: Frederik den Store 1740-1786, kort 3: Frederik Wilhelm 3. 1797-1840