R. Mikulski/DGA

Korsriddare led fasansfull död

I Libanon har arkeologer gjort ett makabert fynd i två massgravar fyllda med kristna riddare.

I närheten av den medeltida borgen Sidon i dagens Sayda i Libanon har 25 skelett dykt upp ur marken. Fyndet får arkeologerna att spärra upp ögonen.

”Benen bar spår av hugg och skärskador från svärd och yxor. Soldaterna hade flest skador på ryggen, vilket indikerar att de angripits bakifrån – kanske när de försökt fly. Skadornas placering pekar på att förföljarna anföll till häst. En del av männen hade även skador i nacken – kanske för att de tagits till fånga och halshuggits”, förklarar utgrävningsledaren Richard Mikulski vid Bournemouth University.

En av korsriddarna stack ut lite extra, eftersom han dödats med överdriven brutalitet.

”(Han, red.) hade åsamkats minst tolv allvarliga skador – så många att det var fråga om overkill. Det vill säga betydligt fler hugg än vad som var nödvändigt för att döda honom”, förklarar Richard Mikulski.

För att få en överblick markerade arkeologerna alla korsriddarnas skador på ett skelett. Med gula och röda stjärnor markerade de ben som knäckts med tillhyggen, medan plustecken visar sticksår.

© R. Mikulski

Begravdes av franske kungen

Dna-analyser av de 25 skeletten visar att de döda var franska korsriddare, som omkom under 1200-talet. Korsriddarfästningen i Sidon attackerades två gånger under 1200-talet: år 1253 av mamlukerna och år 1260 av mongolerna.

Om korsriddarna stupade år 1253 kan det ha varit den franske kungen Ludvig IX själv som lade dem i massgraven. Enligt medeltida källor reste kungen till Sidon efter slaget och begravde en massa ruttnande lik.