Ronen Zvulun/REUTERS/Ritzau Scanpix
Arkeolog står med korsriddarsvärd i vattenbrynet

Dykare hittar korsriddarsvärd i Israel

Dykaren snubblade över det ovanliga fyndet vid en kuststräcka som under korstågen var känd som en skyddad ankringsplats.

När sportdykaren Shlomi Katzin klev ner i vattnet utanför staden Caesarea i Israel hoppades han få syn på några vackra fiskar. I stället gjorde han ett spektakulärt fynd i form av ett långt svärd, som troligen har tillhört en korsriddare på väg till Heliga landet.

Svärdet har legat i vattnet i nästan 1 000 år och är helt täckt av avlagringar i form av alger och snäckor, som bildat ett tjockt täcke. Det är just det som gör fyndet så fantastiskt, förklarar Jacob Sharvit, chef för den marinarkeologiska avdelningen vid den israeliska myndigheten för antikviteter (Israel Antiquities Authority):

”Det är vanligt att hitta svärd som är i dåligt skick, men detta hittades under vattnet – och där har det bevarats i väldigt gott skick.”

VIDEO – se svärdet här:

Video

Ankringsplats bjöd på flera fynd

Shlomi Katzin, som hittade det mer än en meter långa svärdet, överlämnade det till Israel Antiquities Authority på villkor att han får ta en bild av sig själv med svärdet i handen, när det rengjorts och konserverats.

Förutom svärdet fann Katzin även stenankare och rester av lerkrukor i området, som under korstågen var känt som en säker ankringsplats i dåligt väder. Mellan 1096 och 1272 var det där flera tusen korsfarare tog sina första steg i Heliga landet.

När korsriddarsvärdet rengjorts och röntgenfotograferats ska det ställas ut på ett lokalt museum.