Quiz: Karl den store

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Karl den store härskade över ett av Europas största riken åren 768 till 814. Vad hette riket?

Pippin den äldre var stam-­fader till den släkt som Karl den store var en del av. Vilket var namnet på kungaätten?

När fadern Pippin III ”den lille” dog år 768, utnämndes Karl till kung. Men Karl var tvungen att dela tronen med sin bror ...

Karls önskan om att sprida kristendomen ledde till en massaker år 782 då Karls män dödade 4 500 upproriska saxare i staden ...

Den mer än 900 år gamla Rolandssången handlar om ett angrepp på Karls här i Pyrenéerna. När ägde angreppet rum?

Karl den store ville ha kontroll över sitt rike. Vilka ”agenter” sändes ut för att kontrollera de grevar som skötte den lokala administrationen?

Runtom i Europa står olika statyer av Karl den store – bl.a. denna ryttarstaty. Framför vilken berömd kyrka hittar man den?

Karl var den förste som krön­tes till kejsare i Rom efter romarrikets fall. Men trots den kejsartiteln bodde han i ...

Som kung införde Karl refor­mer inom undervisningen. Vad hette den munk som förestod Karls hovskola?

Utöver ”den store” fick Karl även ett annat tillnamn för sin insats med att samla ihop resterna av romarriket. Vilket?

Den 28 januari 814 dog Karl efter en kort tids sjukdom. Han begravdes samma dag. Vad dog han av?

Kanske är du intresserad av...