Quiz: Jeanne d'Arc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

År 1429 lyckades den 16-åriga bonddottern Jeanne inte bara få företräde hos den senare franske kungen Charles VII utan också övertyga honom om att hon kunde rädda Frankrike ur den engelska ockupationen? Hur gjorde hon det?

Jeanne d'Arcs första stora militära triumf var erövringen av staden Orleans i maj 1429. Vad anser den moderna historieforskningen var hennes största styrka?

En annan kvinna bidrog till att Jeanne d’Arc över huvud taget kom med på fälttåget mot Orleans där hon fick sin militära roll. Vem?

Hur fick engelsmännen tag i Jeanne d’Arc, efter att hon tagits till fånga i maj 1430?

Den engelska domstolen undvek att anklaga Jeanne d'Arc för att vara häxa och nöjde sig med den mildare kätteriparagrafen. Varför?

Jeanne d’Arcs trogna vapendragare Étienne de Vignolles, även känd som La Hire, har sitt porträtt på en modern produkt. Vilken?

Kanske är du intresserad av...