Excentriker i Burmas djungler

Orde Wingate ledde miliser i Palestina och räder bakom linjerna i Burma. Han var dock så excentrisk att inte ens britterna ville ge honom högre befäl.

Orde Wingate med sina närmaste män i Burma 1944.

© Imperial War Museum

Han var för extrem för den excentriska engelska officerskåren och en av få som fått omdömet »för galen för högre befäl».

Orde Wingate föddes i Indien år 1903 som son till en engelsk armékapten. Familjen tillhörde det kristna trossamfundet Plymouthbröderna och Orde och hans sju syskon uppfostrades i strikt gammaltestamentlig anda.

När de återvände till England fick Orde gå i vanlig skola och utvecklades till en from och intelligent ung man – full av fixa idéer. Arton år gammal skrevs han in vid Royal Military Academy och blev 1923 utnämnd till löjtnant vid artilleriet.

Jagade slavhandlare i Sudan

En av hans släktingar, general Wingate, rådde honom att läsa arabiska och i juni 1927 fick Wingate en tjänst i Sudan där han jagade slavhandlare och blev känd som en besvärlig men effektiv officer som trivdes i vildmarken.

Wingate kallades hem för att under två år arbeta i artilleriet innan han 1936 skickades till Palestina där det pågick ett arabiskt uppror utlöst av en växande judisk invandring.

Etnisk rensning

Wingate utvecklades snabbt till en mordisk variant av Lawrence av Arabien – han blev en hängiven sionist och närde idéer om att han var den bibliske domaren Gideon. Han ledde judiska miliser och bildade Special Night Squads som utförde brutala vedergällningsattacker mot misshagliga araber.

Till sist insåg hans chefer att han ägnade sig åt vad vi idag skulle kalla för etnisk rensning. Wingate fick medalj och skickades hem för att leda ett luftvärnsförband. Efter sig lämnade han embryot till både brittiska specialförbandet SAS och vad som senare skulle bli den israeliska armén.

Orde Wingate var en excentriker av stora mått.

Inrättade Gideon Force

Wingate tillbringade början av andra världskriget i Storbritannien innan han sommaren 1940 åter hamnade i Sudan. Det var dags för ytterligare ett gerillakrig, denna gång mot den italienska armén, som ockuperade Etiopien.

Wingate var i sitt rätta element och organiserade ett Gideon Force av infödda – en styrka som bara skilde sig från dagens arméer i området genom att de använde kameler istället för jeepar.

Trots att han plågades av malaria och bråkade med sina chefer nådde han stora framgångar. I maj 1941 eskorterade han kejsare Haile Selassie in i Addis Abeba.

Men Wingate var frustrerad över att han inte fick nog erkännande för sina insatser och förvirrad av malaria försökte han ta livet av sig. Han misslyckades och fortsatte att agitera för en judisk armé medan hans egen armé försökte räkna ut vad man rimligtvis kunde ha honom till.

Wingate ansågs för egensinnig för fallskärmsjägar- och kommandoförbanden – en bedrift med tanke på hur många excentriker som redan fanns där.

Skapade chindits i Burma

I februari år 1942 skickades Wingate till Burma med order att organisera operationer bakom de japanska linjerna. Han hade ambitiösa idéer om hur stora räder som kunde försörjas med fallskärmsfällda förråd och fick tillstånd att öva en brigad efter eget huvud.

Och trots att Wingate var grälsjuk, ofta strosade runt naken, levde på rå lök och drev ett träningsprogram som höll på att ta livet av hans manskap, fick han hållas.

Orde Wingate till häst eskorterar Haile Selassie in i Etiopiens huvudstad Addis Abeba i maj 1941.

I februari 1943 gav sig Wingate och hans chindits_,_ som styrkorna kallades efter ett burmesiskt sagomonster, in i Burma. Det blev en mardröm av bergig djungel, malaria och dysenteri. De lyckades ställa till med en hel del oreda, men snart började japanerna omringa dem. Chindits tog sig tillbaka till Indien i små utsvultna grupper.

Operationen blev en moralisk seger, även om den egentligen inte uppnått någonting. Wingate klagade över att brittiska soldater var för klena för djungeln. Churchill, som gillade djärva kupper, var imponerad. Men när de träffades i augusti 1943 insåg Churchill att även om Wingate hade intressanta idéer så var han i egendomligaste laget.

Ledde operation Thursday

Tillbaka i Indien fick Wingate en befordran, sex brigader att leda och dessutom tyfus. Man planerade en större operation, denna gång understödd av glidflygplan och hemliga flygfält i djungeln, röjda av influgna bulldozer. Wingate pendlade mellan att vara svårt sjuk och att presentera planer så spektakulära att ingen tog dem på allvar.

I början på mars 1944 släpptes chindits åter lös. Operation Thursday skulle blockera försörjningen för den japanska armén i norra Burma, och hade varit framgångsrik mot vilken annan armé som helst än just den japanska som inte hade mycket till försörjningslinjer.

Operationen urartade till en vanvettig tävlan i svält och den 24 mars omkom Wingate i en flygolycka. De tio ombord begravdes tillsammans.

Wingates idéer användes i Vietnam

Operation Thursday tickade på i ytterligare ett par månader och till sist kollapsade det japanska motståndet – mer på grund av reguljära anfall än av chindits insatser. General Slim, som ledde den brittiska armén i Burma, upplöste förbanden och avfärdade dem som ett slöseri med resurser.

Erfarenheter från operationen skulle komma till nytta för luftburna operationer så sent som i Vietnam. Andra av Wingates idéer skulle spöka i al-Qaida och IS, i SAS krig på Nordirland och i dödsskvadroners framfart i Sydamerika.

Publicerad i Militär Historia 6/2015