Unika fotografier av Napoleons veteraner

Det här är en unik bildskatt! Män som kämpade i Napoleons armé i början av 1800-talet eller ännu tidigare, fotograferade i sina originaluniformer.

En av veteranerna från Napoleons armé som fotgraferades i Paris, troligen 1858.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library

Det här är unika porträtt av veteraner ur Napoleons armé och hans kejserliga garde i sina originaluniformer. Gardet var de franska elittrupperna och ingen antogs utan att ha utmärkt sig i strid eller fått Napoleons personliga godkännande.

Omständigheterna kring fotografierna är okända, men de togs troligen den 5 maj 1858 då veteranerna samlades för att minnas Napoleons dödsdag. Alla bär S:t Helena-medaljen som delades ut till veteraner året innan.

De enda uppgifter som finns om de enskilda männen är vad som skrivits bakpå fotografierna i denna sällsynta bildskatt.

Röd lansiär

Dreuze tjänstgjorde 1813–14 i unga kejserliga gardets 2. lätta kavalleriregemente. Det ursprungligen holländska regementet sattes upp till det ryska fälttåget 1812 där det nästintill utplånades. Det återuppsattes 1813, då med ett stort inslag franska soldater. Regementet kallades »de röda lansiärerna» efter färgen på uniformerna.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library
Beriden jägare

Underhållsöversergeant Delignou tjänstgjorde i det gamla gardets beridna jägarregemente (chasseurs à cheval de la garde impériale) från 1809 till 1815.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library
Husar i 2. regementet

Moret tjänstgjorde i Napoleons armé åren 1814–15 och deltog troligtvis vid Waterloo. På sig har han husarjackan dolman och över stolsryggen hänger hans pelisse – päls.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library
Klassisk grenadjär

Burg var grenadjär vid ett av de kejserliga gardets infanteriregementen under det sista året, 1815. Han bär den karakteriska björnskinnsmössan.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library
Kejsarinnans dragoner

Manbarr i 8. dragonregementets uniform med grön rock. Regementet kallades kejsarinnans dragoner för att hedra Joséphine, Napoleons gemål 1796–1810.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library
Fransk mamluk

Napoleon satte upp ett speciellt mamlukförband i det beridna jägarregementet 1803. Mamluken på bilden, Ducel, tjänstgjorde troligen i det andra mamlukförbandet som sattes upp 1813. Mamlukerna var elitsoldater som ansågs speciellt skickliga på ridning och närstrid.

Flera av officerarna i de två mamlukförbanden var fransmän medan huvuddelen av fotfolket var turkar, araber, greker eller andra folkslag runt Medelhavet.

Mamlukerna var utrustade med två pistoler, krökt sabel (scimitar), dolk, klubba och yxa. Uniformen bestod av en röd mössa (cahouk) på toppen av en vit turban, de röda karakteristiska byxorna (saroual) och en ledig skjorta med väst.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library
Ingenjör från gamla gardet

Sergeant Lefebre tjänstgjorde i det gamla gardets ingenjörstrupper. I handen håller han sina vita handskar.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library
Beriden jägare

1813 utökades det beridna jägarregementet från fem till nio kompanier. Det var då mannen på bilden, Schmitt, fick tjänst i kejserliga gardet.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library
Husar i 1. regementet

Underhållssergeant Dupont tjänstgjorde vid 1. husarregementet. Dessa husarer tilhörde inte det kejserliga gardet utan den vanliga armén.

© Anne S K Brown Military Collection/Brown university Library