Falkensteinfoto/Imageselect & Shutterstock
reträtt av Napoleons grande armée, 1812, franska invasionen av ryssland eller ryska kampanjen, historisk målning av C.

Napoleons ryska fälttåg slutade i katastrof

Napoleon trängde in i Ryssland med fyrahundratusen man, lämnade ett öde, nedbränt Moskva med hundratusen man och återvände förödmjukad hem med bara tiotusen i sin besegrade armé.

Den 24 juni 1812 korsade Napoleon den preussiska gränsfloden Nemunas och inledde sitt ödesdigra ryska fälttåg.

Med sig hade den franske fältherren över fyrahundratusen soldater, som satte kurs mot Moskva för att tvinga den ryske tsaren att ansluta sig till en handelsblockad mot Frankrikes ärkefiende Storbritannien.

Efter ett stort slag utanför Moskva kunde Napoleon slutligen inta den ryska huvudstaden i mitten av september.

Vid det laget hade den över hundra mil långa marschen och de många slagen reducerat Napoleons armé till cirka hundratusen man, som nu befann sig i en övergiven, nedbränd stad.

I fem veckor väntade Napoleon förgäves på tsarens förhandlare innan han gav order om reträtt.

På tillbakavägen överrumplades Napoleons armé av den ryska vintern, medan vagnarna med förnödenheter körde fast på de leriga vägarna.

Resultatet blev att i princip alla Napoleons soldater dog av svält, sjukdom och köld samt i bakhåll.

Av de över fyrahundratusen soldater som Napoleon hade med sig till Ryssland ett halvår tidigare lämnade endast omkring tiotusen rysk mark med livet i behåll.

Så många soldater miste Napoleon.