Bridgeman & Creative Commons

Hur kom Napoleon till makten?

Under en storslagen ceremoni i domkyrkan Notre-Dame i Paris den 2 december 1804 underströk Napoleon sin makt, när han krönte sig själv som kejsare. Men hur lyckades Napoleon egentligen bli kejsare av Frankrike?

Tack vare sina förmågor som militär strateg avancerade artillerilöjtnant Napoleon Bonaparte till fransk general i slutet av 1700-talet.

Hans begåvning på slagfältet gav honom en lång rad militära segrar under 1790-talet, och hos den franska befolkningen betraktades han därför som något av en krigshjälte.

Från skräckvälde till kejsardöme

Sedan 1795 hade Frankrike styrts av det så kallade direktoriet, som visserligen hade ersatt det skräckvälde som följde i kölvattnet på den franska revolutionen, men som även hade inskränkt medborgarnas rättigheter.

I parisiska kretsar var man därför missnöjd med regimen, och 1799 hjälpte en handfull officerare den unge generalen att ta makten genom en kupp.

Direktoriet upplöstes, och i stället upprättades en ny styresform kallad ”konsulatet”.

Med titeln förste konsul hade Napoleon den huvudsakliga makten, och när han under konsulatets första månad avskaffade båda sina medkonsuler, samlades all makt hon honom.

Snart utropade han sig till kejsare, och Frankrike hade på nytt fått en ärftlig monarki.

Familjen uteblev

På Napoleons begäran målades alla hans nära familjemedlemmar med på den officiella kröningsmålningen från 1807.

Så idyllisk var verkligheten dock inte, för flera av dem deltog inte i festligheterna.

Ett gräl mellan Napoleon och hans bror Joseph ledde till exempel till att brodern inte bjöds in.