Mary Evans

Hade Napoleon hemorrojder?

Det sägs att Napoleon led av hemorrojder och andra sjukdomar. Är det sant?

Ja. Napoleon led fruktansvärt av sina hemorrojder.

Enligt ett envist rykte, visserligen troligen osant, åsamkade hemorrojderna Napoleon så svåra smärtor att han var tvungen att rida i damsadel.

Hemorrojder var dock inte fältherrens enda problem. I många år lär han ha haft stora besvär med att kasta vatten, vilket kan ha varit extremt smärtsamt.

Kombinationen av dessa båda krämpor har fått vissa historiker att anta att Napoleon led av schistosomiasis, en sjukdom som orsakas av en parasit.

Den skulle han i så fall ha ådragit sig under sitt fälttåg i Egypten åren 1798–1801.