Shutterstock

Jeanne d'Arc tvingade den engelska armén på knä

Hon slutade sitt liv på bålet för att hon hade dristat sig att gå i herrkläder, men i dag är Jeanne d’Arc Frankrikes nationalhelgon.

När?

1428-31

Var?

Frankrike, som med korta avbrott hade varit i krig med England sedan 1337.

Hur?

Bondedottern Jeanne d’Arc sökte i maj 1428 upp den lokale militäre befälhavaren i sin hemtrakt i nordöstra Frankrike.

Tonåringen förklarade att hon hade ett budskap till den okrönte franske tronföljaren och krävde att bli förd till honom.

Först ett halvår senare lät befälhavaren sig övertalas och eskorterade Jeanne, som var klädd som en man, den långa vägen till tronföljarens hov i Chinon.

”Jag var tretton år, när jag första ­gången hörde Guds uppmaning att ­hjälpa och leda.” Jeanne d’Arc under förhören i fångenskap.

Jeanne lyckades övertyga tronföljaren om att Gud hade skickat henne för att leda de frans­ka styrkorna till seger. En månad senare fick hon lov att följa med den styrka som skulle bryta belägringen av staden Orléans.

Hennes närvaro gav soldaterna intrycket av att Gud stod på deras sida, och till slut lyckades de driva bort engelsmännen.

Jeanne d’Arc deltog i flera framgångsrika strider och följde sedan med tronföljaren till Reims, där han kröntes till kung Karl VII.

Försöket att återerövra Paris misslyckades emellertid, och under striderna om staden Compiègne togs Jeanne d’Arc till fånga av ­burgundiska styrkor, som sålde henne till engelsmännen.

Jeanne d’Arcs närvaro under belägringen av Orléans stärkte de franska styrkornas moral.

© IanDagnall Computing / Imageselect

Varför?

Den engelske kungen Edvard III gjorde 1337 anspråk på den franska tronen, eftersom han via sin mor var släkt med det franska kungahuset.

Han utmanade den nye franske kungen, Filip VI, som var avlägsnare släkt med den nu utdöda franska kungasläkten än Edvard var.

Filip hade emellertid stöd från många franska adelsfamiljer, som inte ville se en personalunion mellan England och Frankrike.

Striden om tronen utvecklades till en utdragen historia känd som ­hundraårskriget – även om det med korta avbrott ­pågick i sammanlagt 116 år.

Jeanne d’Arcs uppdykande hade föregåtts av en profetia, enligt vilken Frankrike skulle räddas av en ung flicka.

Uppfyllandet av hennes önskan att få Karl VII krönt stärkte fransmännen och hjälpte dem att vinna kriget.

Trial of Joan of Arc for heresy, 1431

Rättegången mot Jeanne d’Arc handlade inte om rättvisa utan om att få den unga kvinnan dömd till döden.

© Historical Images Archive / Imageselect

Vad hände sedan?

När Jeanne d’Arc ­hamnar i engelsk ­fångenskap utsätts hon för hårda förhör och anklagas för häxeri.

Domstolen har svårt att bevisa anklagelsen, men ­presenterar även sjuttio andra åtalspunkter – bland annat att hon burit manskläder, vilket var förbjudet för kvinnor.

Rättegången slutar med att hon döms till döden för kätteri.

1431

Jeanne d’Arc bränns på bålet i ­staden Rouen, för att hon vägrar att bära kvinnokläder.

1431

Paris befrias av de franska styrkorna.

1450

Fransmännen intar Normandie.

1453

Hundraårskriget avslutas med den franska segern vid Castillon.

1456

Karl VII lyckas få domen för kätteri mot Jeanne d’Arc upphävd.

1920

Jeanne d’Arc utses till Frankrikes nationalhelgon och firas sedan dess i maj varje år.