Japans tysta mördare

I den japanska krigarkulturen var det bara den ärorika kampen som räknades. Trots det ägnade sig landets stormän åt ljusskygga metoder för att ta hem segern. När det gällde lönnmord, spionage och sabotage vände de sig till ninjorna. De hemlighetsfulla dolda krigarna och deras kampkonst, ninjutsu, fick avgörande betydelse när kejsardömet enades.

18 augusti 2011 av Else Christensen

Books:
Læs mere
● Dr. Kacem Zoughari: The Ninja. Ancient Shadow Warriors of Japan, Tuttle Publishing, 2009 ● Stephen Turnbull: Ninja AD 1460-1650, Osprey Publishing, 2003 ● Stephen K. Hayes:
The Mystic Art of the Ninja, McGraw Hill, 1985 ● Hiroko Yoda & Matt Alt: Ninja Attack!, Kodansha International, 2010

Websites:
● http://www.ninpo.org

Kanske är du intresserad av...