Hur miste amiral Nelson sin arm?

Det gick bara 30 minuter från att amiral Nelson fick sin söndersprängda arm avlägsnad utan bedövning, tills han var redo för strid igen.

Det gick bara 30 minuter från att amiral Nelson fick sin söndersprängda arm avlägsnad utan bedövning, tills han var redo för strid igen.

National Maritime Museum, Greenwich, London, Greenwich Hospital Collection

Den högt dekorerade brittiske amiralen Horatio Nelson var en levande legend när han den 24 juli 1797 ledde ett angrepp på den spanska ön Teneriffa. När Nelson gick i land hamnade han i försvararnas kulregn.

Ett skott träffade amiralen och krossade benet i höger­armen strax ovanför armbågen, vilket orsakade kraftiga blödningar.

I all hast fördes den 38-årige Nelson tillbaka till flaggskeppet HMS Theseus, där han beordrade fartygsläkaren att amputera den blödande armen med orden: ”Doktorn, jag skulle vilja få detta obrukbara stycke kött avlägsnat.”

Under ingreppet, som skedde utan bedövning, lär Nelson inte ha beklagat sig över något annat än att läkaren inte på ­förhand värmt sina kalla knivar.

Nelson saknade ett öga, en arm och sina tänder:

I enlighet med traditionen till sjöss kastades armen över bord efter amputationen, varpå Nelson satte kurs mot land igen. Redan en halvtimme senare var amiralen tillbaka på slag­fältet, där han återigen delade ut order till höger och vänster.

Nelsons stridsiver var dock förgäves. Britterna led ett förödmjukande nederlag och tvingades slokörade lämna Teneriffa.

Den amputerade armen var inte Nelsons enda krigsskada. Han sårades flera gånger i strid och överlevde bland annat ett skott mot pannan. Han miste även ena ögat på Korsika.

Nelsons tur tog dock slut år 1805, då han sårades dödligt av ett skott i slaget vid Trafalgar.

Se bilderna från slaget vid Trafalgar: