National Maritime Museum, Greenwich, London, Greenwich Hospital Collection

Hur miste amiral Nelson sin arm?

Det gick bara 30 minuter från att amiral Nelson fick sin söndersprängda arm avlägsnad utan bedövning, tills han var redo för strid igen.

Den högt dekorerade brittiske amiralen Horatio Nelson var en levande legend när han den 24 juli 1797 ledde ett angrepp på den spanska ön Teneriffa. När Nelson gick i land hamnade han i försvararnas kulregn.

Ett skott träffade amiralen och krossade benet i höger­armen strax ovanför armbågen, vilket orsakade kraftiga blödningar.

I all hast fördes den 38-årige Nelson tillbaka till flaggskeppet HMS Theseus, där han beordrade fartygsläkaren att amputera den blödande armen med orden: ”Doktorn, jag skulle vilja få detta obrukbara stycke kött avlägsnat.”

Under ingreppet, som skedde utan bedövning, lär Nelson inte ha beklagat sig över något annat än att läkaren inte på ­förhand värmt sina kalla knivar.

Nelson saknade ett öga, en arm och sina tänder:

Nelson var en av historiens största sjöhjältar. Vid flera tillfällen höll han på att mista livet.

Shutterstock & Paul Popper/Popperfoto/Getty Images

Höger öga förlorade Nelson 1794 i strid på Korsika. En kanonkula slog ner alldeles intill sjöhjälten, vilket fick sand och sten att ­stänka upp i ögat.

Shutterstock & Paul Popper/Popperfoto/Getty Images

Huvudet träffades av splitter från en explosion under slaget vid Nilen år 1798. En stor hudflik i pannan lossnade, men den syddes fast av fartygsläkaren.

Shutterstock & Paul Popper/Popperfoto/Getty Images

Tänderna föll ut, efter att Nelson 1780 drabbats av skörbjugg, som förstörde tandköttet. Flera gånger drabbades han även av dysenteri, gula febern och malaria.

Shutterstock & Paul Popper/Popperfoto/Getty Images

Lungan, ryggraden och flera revben träffades av en kula från en fransk prickskytt under slaget vid Trafalgar år 1805. Kulan trasade sönder lungartären, varpå ­Nelson förblödde.

Shutterstock & Paul Popper/Popperfoto/Getty Images

Magont och kräkningar följde Nelson hela livet. Han plågades av daglig sjösjuka, trots att han i perioder tillbringade flera ­månader till sjöss.

Shutterstock & Paul Popper/Popperfoto/Getty Images

I enlighet med traditionen till sjöss kastades armen över bord efter amputationen, varpå Nelson satte kurs mot land igen. Redan en halvtimme senare var amiralen tillbaka på slag­fältet, där han återigen delade ut order till höger och vänster.

Nelsons stridsiver var dock förgäves. Britterna led ett förödmjukande nederlag och tvingades slokörade lämna Teneriffa.

Den amputerade armen var inte Nelsons enda krigsskada. Han sårades flera gånger i strid och överlevde bland annat ett skott mot pannan. Han miste även ena ögat på Korsika.

Nelsons tur tog dock slut år 1805, då han sårades dödligt av ett skott i slaget vid Trafalgar.

Se bilderna från slaget vid Trafalgar: