Hitler mobbades i armén

Hittills okända dokument visar att Hitler inte var den store krigshjälte från första världskriget som han utgav sig för att vara.

Hitler mobbades ofta av sina soldatkamrater.

En skotsk historiker har funnit hittills okända dokument, som visar att Hitler inte var den store krigshjälte från första världskriget som han utgav sig för att vara. Thomas Weber från Aberdeen University har bl a hittat brev från diktatorns kamrater i armén, som visar att Hitler betraktades som ett ”svin från bakre leden”, långt från fronten.

Enligt dokumenten var Hitler en enstöring och mobbades ofta. Det sades t ex att han skulle ha dött av svält i en konserv­fabrik, eftersom han inte ens kunde öppna en burk.

De nya uppgifterna motsäger de flesta biografier som beskriver Hitler som en modig soldat.