Fanns Jeanne d’Arc i verkligheten?

Levde Jeanne d’Arc på riktigt eller är hon en fantasifigur?

Historikerna vet mycket lite om hur Jeanne d'Arc såg ut. Teckningen till vänster är det enda porträtt som har gjorts av henne medan hon levde.

Jeanne d'Arc var en historisk person. Den berömda jungfru­krigaren nämns i samtida källor och innehållet i hennes brev till Frankrike
och Englands kungar finns bevarat: ”Ge tillbaka till jungfrun, utsänd av Himlens kung, nycklarna till alla de goda städer ni tog och kränkte i Frankrike”, skriver hon till exempel till den engelske kungen år 1429.

Jeanne växte upp i en fransk bondfamilj under hundraårskriget mellan England och Frankrike. Hon var djupt religiös och bara 17 år gammal lyckades hon få audiens vid det franska hovet. Där övertygade Jeanne kronprins Karl att hon var utvald av Gud att befria Nordfrankrike från engelsk ockupation.

År 1429 besegrade Jeanne d’Arc engelsmännen och deras franska allierade, hertigdömet Burgund, i en mängd slag. Året därpå togs hon till fånga av burgunderna, som dömde henne till döden för kätteri och för att ha burit manskläder. Bara 19 år gammal brändes hon levande på bål.